Modrásek ZÁŘÍ 2016  24.9.2016  Eva Pekárková

Po prázdninách jsme v Modrásku přivítali nové kamarády, kteří naprosto přirozeně vpluli do skupiny – s chutí se pouštěli do aktivit a hlavně toho potřebovali hodně „probrat“. Starší kamarádi se jich ujali a když bylo potřeba, nabízeli jim svou pomoc či velmi laskavě připomínali pravidla. První dny se děti nemohly nabažit pobytu na „zahradě“, jednomu by se mohlo zdát, že se „sluníčko“ zapomnělo v létě, bylo tak náderně! Nejen děti, ale i dospělí se těšili z nově vytvořeného zahradního hřiště se spoustou skvěle promyšlených herních prvků. Stará dobrá pravda, že pobyt na čerstvém vzduchu prospívá nejen tělu – ale i duchu – se potvrzovala každým dnem, přála bych Vám vidět, s jakým nasazením se děti pouštěly do aktivit :-). Věnovali jsme se tématům spojeným s dopravou, cestováním – kde děti mohly zúročit zažitky z prázdnin – dále oblékání (potažmo oblečení) a všemu, co s sebou přináší příchod podzimu (dozrává a sklízí se ovoce, příroda se pomalu chystá na zasloužený odpočinek, někteří ptáci budou táhnout na jih za teplem…) Těšíme se na koncert „Den hraček“ a také budeme slavit – Sofinko a Šimonku – krásné narozeniny!!