DVACET VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ  1.9.2015  Zuzana Strachoňová

Dejme našim dětem opravdový dárek!
Přečtěte si prosím, těchto 20 vzkazů, které zpracoval Český výbor pro UNICEF. Možná, že v nich najdete odpovědi na některé otázky, ve kterých si se svým dítětem nerozumíte.

 1. Nerozmazlujte mně. Vím dobře, že bych neměl (a) dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil (a) špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mně to, abych se choval (a) nesmyslně jako „velký.“
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mně zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád (a). Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
 8. Nechraňte mně před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mně. Musel (a) bych se bránit tím, že budu hluchý (á) a budu dělat mrtvého brouka.
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl (a). Nejsem proto někdy zcela přesný (á) a nebývá mi rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nebuďte nedůslední. To mně úplně mate.
 15. Neříkejte mi, že mně nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivé, skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mně šokuje, když zjistím, že to tak není.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.