Co dítě získá vzděláváním v naší škole?

 • Neuvěřitelný smysl pro zdravou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Klid a soustředění
 • Vnitřní radost, lásku k životu a ke světu, něco, co dělá lidskou bytost vnitřně silnou a svobodnou
 • Schopnost tvořit, žít svůj vlastní život podle svých představ, bez mentálních omezení
 • Smysl pro řád a pořádek
 • Schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu a hledat řešení
 • Smysl pro přátelství, pro potřeby druhých, schopnost pomáhat a také být potřebným pro druhé
 • Vztah k přírodě
 • Schopnost abstraktního myšlení
 • Smysl pro humor
 • Schopnost klást otázky, které Vás budou přivádět do rozpaků

… a to vše v českém i anglickém jazyce