Normalizace

„Koncentrace je klíč, který otvírá dítěti jeho uvnitř skryté poklady. Nemusíme zde opakovat, co jsme již řekli jinde s úctou k přirozenosti této práci: postačí, když poukážeme na to, že takto se tyto dva oddělené proudy fyzické a mentální energie opět spojí dohromady.“ (Standing, kapitola X, Koncentrace je klíč, str.174)

Nejpodstatnější pro dětský vývoj je koncentrace. Je základnou pro jeho osobnost a sociální chování. Musí zjistit, jak se soustředit a k tomu potřebuje předměty, na které se může soustředit. (Maria Montessori: Absorbující mysl, str.149 – překlad z anglické verze)

Jedním z nejzákladnějších předpokladů pro rozvoj dítěte je schopnost soustředění. Na ní spočívá základ osobnosti dítěte a od ní se odvíjející sociální chování. Dítě musí přijít a to, jak se soustředit a k tomu potřebuje nalézat ve svém okolí předměty, na které je možno soustředění vázat.(Maria Montessori: Absorbující mysl, str.149 – český překlad knihy.)

„.. a jednoho dne nastane velká událost. Jednoho dne – Nebesa vědí proč – si vybere nějakou činnost, (velmi pravděpodobě takovou kolem které se potuloval mnohokrát předtím) a vážně se uvelebí k práci s ní, s prvním spontáními záblesky soustředění, které do té doby nevykazoval. To je počátkem jeho spasení. I když dítě o tom nemá ponětí, ale jeho učitelka ano, je na počátku své nové životní fáze, skoro nového života. Jeho chodidla jsou teď na cestě k normálnosti.“ (Standing, str. 173–174, Normalizace prací)