Oblasti vzdělávání

Jednou z prvních oblastí, která reaguje na dětské potřeby, je oblast praktického života, kde jsou připraveny pomůcky pro rozvoj sebeobsluhy, péče o sebe i o okolí, je sem zahrnutá i oblast „dobrých mravů“, se kterými se dítě postupně setkává a seznamuje se školními pravidly, které se doplňují a tvoří při interakci dětí a v soužití ve školce.

Další oblastí je smyslová výchova, která skýtá propracovaný systém aktivit pro rozvoj smyslů zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti, také vnímání prostoru, tvarů, délky, šířky, průměru, teploty, váhy.

Matematika je rozdělena na řadu 1 – 10, včetně pojmu čísla 0. Dalším materiálem je 1 – 10 – 100 – 1000, vše na konkrétních materiálech. Děti si v průběhu tří let docházky mohou hravou formou projít základními matematickými operacemi.

Jazyk je stěžejním pracovním programem pro každé dítě v období do 6 let, skládá se z mluveného jazyka, rozvoje slovní zásoby, čtení a psaní. Absorbování mateřského i anglického jazyka, rozšiřování slovní zásoby, poznávání obrázků, povídání, předčítání, poslouchání, poznávání obrázků, písmen, také sem patří celá oblast grafomotoriky a psaní.

Všechny aktivity jsou chronologicky uspořádány, jedna předchází druhé dle potřeb a rozvoje dětského mozku a motoriky.