Senzitivní období

Dítě se neučí vůlí, ale vedením vnitřní vnímavosti. Tuto schopnost nazýváme senzitivním obdobím. Tato vnímavost je přítomna po určitý čas, který je dán přírodou, po dostatečně dlouhou dobu, tak aby nová funkce mohla být naučena.

„Přizvat dítě k účasti na naší práci může být obtížné, ale nestojí nic. Náš čas je daleko dražší dar, než materiální věci.“ Maria Montessori