O nás

Montessori centrum bylo založeno v roce 2006 pro děti a jejich rodiče. Naším cílem je poskytnout dětem prostor pro naplnění potenciálu každého dítěte v motivujícím svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby člověka učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

Respektujeme individualitu každého dítěte, necháváme je pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele. Tak vedle sebe můžou pracovat děti různého věku a na různé úrovni poznání v toleranci, respektu a lásce.

Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

Naším cílem je vychovávat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.