Mgr. Klára Elšíková

Klárka je jednou třídní učitelkou v Montessori třídě 1.stupně, je jedním z pilířů našeho Montessori týmu. Kdysi přišla k nám do školky, zamilovala se do Montessori pedagogiky a už zůstala. A my se zamilovali do ní, děti nevyjímaje.

Jak mi říkají děti: Klári, Klárko, teto, pro rozlišení od ostatních Klárek používají „velká Klárka“
Datum narození, sluneční znamení: 5. 8. 1986, lev
Děti: Zatím mám pouze „nevlastní děti“, a to jsou všechny děti ze školky
Vzdělání institucionální): Masarykova univerzita v Brně, obor Učitelství dějepisu a zeměpisu pro základní školy
Vzdělání (semináře, kurzy, přednášky týkající se výchovy, zdraví a všeho kolem):
2009 – Vzdělávací seminář pro oblast Montessori filozofie, aktivity každodenního života, senzomotorický materiál – zaměřeného na práci s dětmi 2 – 6 let (paní Štarková)
2009 – Seminář Montessori vzdělávání – oblast práce s dětmi od 1 do 6 let (Hana Sedlářová Kocourová)
2010 – Vzdělávací seminář pro praktický život (paní Štarková)
2011 – Osobnost dítěte (paní Hana Mokrá)
2013 – Montessori pedagogika pro děti 6 – 12 let (AMI trenérka Kay Baker)
Životní a pracovní zkušenosti:
V roce 2009 jsem nastoupila do Montessori Zlín, Nad Ovčírnou jako asistentka u dětí 3 – 6 let. Přivedl mě k tomu výzkum na mé bakalářské práci, který jsem v roce 2008 absolvovala právě v této školce. Téma mé bakalářské práce bylo Srovnání vyučovacích prostředků, metod a forem alternativní předškolní výchovy metody Montessori a klasické mateřské školy. Tehdy jsem se zamilovala do Montessori. Školní rok 2009 – 2010 jsem měla přerušené studium na univerzitě v Brně a plně jsem se věnovala práci ve školce. V následujícím školním roce jsem se vrátila ke studiu na vysoké škole, proto jsem bohužel nemohla ve školce pracovat na „plný úvazek“. Do školky jsem tedy chodila alespoň na „částečný úvazek“ jen některé dny v týdnu. Vysokou školu jsem uzavřela diplomovou prací na téma Osvojování vědomostí, dovedností a postojů prostřednictvím alternativní metody Montessori u dětí předškolního věku a nižšího školního věku. Od roku 2009, kdy jsem Montessori metodu poznala blíže, jsem se už od Montessori nevzdálila. Naprosto mě tato práce „pohltila“ a mým přáním je, aby stejně jako školka naplňuje mě, naplňovala také děti, které ji navštěvují. Během magisterského studia jsem si stihla v rámci pedagogické praxe vyzkoušet, jaké to je učit děti na druhém stupni základní školy. Z této praxe jsem si odnesla spoustu pozitivních zkušeností.
Zájmy: rodina a moji nejbližší, děti a moje práce
Koníčky: četba, cestování, in-line brusle, badminton, lyžování
Dovednosti: Myslím, že mám dobře rozvinutý orientační smysl.
Jazyky: učila jsem se anglicky, ale neříkám, že to umím
Životní motto: Užívat každého dne, protože člověk nikdy neví, co se stane zítra.
Citát, který je mi blízký (který mi mluví z duše): „Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“ (Dalajláma)
Oblíbená kniha: V poslední době čtu ráda knihy od Torey Hayden.
Oblíbená barva: růžová a fialová
Oblíbená hudba: skupina Kryštof
Oblíbená známá osoba: Maria Montessori
Co mám ráda: Tweetyho
Co nemám ráda: koprovku, špenát, déšť, lidskou blbost, nespravedlnost
Jaká jsem byla jako dítě: hodná, spolehlivá, samostatná, ale taky trochu drzá
Zajímavosti: mám opravdu velkou sbírku všeho, co znázorňuje Tweetyho a můj pokoj je tím zcela zaplněn