Výuka

Výuka je zaměřena jak na praktické vyučování a poznávání světa, tak na akademické činnosti. Jedno s druhým je úzce spojeno a ani jedno není vyučováno bez souvislostí. Praxe a teorie jde ruku v ruce.

Výuka je zaměřena na určité téma, které většinou vychází z aktuálních praktických potřeb. Proto je prostředí farmy tak vyjímečné jako místo pro studium života. Farma má potenciál jak pro studium biologie, zeměpisu, matematiky, ekonomie, práce na PC, geometrie, fyziky, chemie. Farma je místo, kde je prostor pro opravdové studium jakéhokoliv oboru.
Studenti se věnují různým činnostem z různých profesí, aby si vyzkoušeli role v týmu a také našli své místo v týmu a představu o svém místě ve společnosti.
Praxe jde ruku v ruce s teorií a nám jde o to, aby studenti rozuměli věcem, které dělají do hloubky dle svého potenciálu.