Rozvrh

Režim dne:
7:15 – 8:00 příchod dětí
8:00 – 11:00 Montessori program i s pobytem venku
9:00 – 10:00 dopolední svačina 11:30 – 12:30 pobyt venku
12:00 – 13:00 hygiena, oběd, úklid po obědě
13:00 odchod dětí po obědě domů
11:00 – 11:30 komunitní kruh, téma dne, kalendář, třídní záležitosti, zpívání, říkanky, povídání, tělesná cvičení

13:00 – 14:30 příprava na spánek, spánek (3 leté děti)
13:00 – 14:30 odpočinek, čtení příběhu, aktivity (4–5leté děti)
13:00 – 14:30 odpočinek, čtení příběhu s porozuměním textu, aktivity předškolák (5–6leté děti)
14.30 – 15.00 kroužky, družinka, odpolední svačina
15.00 – 16.30 družinka, pobyt venku/volná hra uvnitř dle principů Montessori a dobrých mravů
(dítě má tolik svobody a respektu, kolik má zodpovědnosti a respektu)

Vyzvedávání dětí:
Po – Čt
13:00 po obědě po domluvě
15:00 po odpoledním pracovním bloku a kroužcích

13:00 po obědě po domluvě
13:30 – 16:00 kdykoliv