Výuka

Angličtina – naše školka nabízí přirozené dvoujazyčné prostředí – Montessori výuka i všechen život ve školce probíhá dvoujazyčně – v češtině a angličtině. Využíváme „absorbující mysl“ dítěte, které se učí cizí jazyk stejně lehce jako mateřský.

Vzdělání a duchovní bohatství – dbáme na vynikající vzdělání, chování, čestnost a pracovitost, duchovní a osobnostní růst učitelů a asistentů, stejně tak jako morální kodex celé školky. Snažíme se, abychom měli v týmu lidi, kteří jsou skutečným vzorem k nápodobě ve smyslu vnitřních gest, pravdivosti konání, autenticity toho, co dělají, přístupu a laskavosti.

Připravené prostředí – jediná kompletně vybavená Montessori třída na Moravě včetně jazykového materiálu v češtině i v angličtině.

Ve všech oblastech – smyslové výchově, aktivitách praktického života, matematice, jazyku, kulturních a přírodních vědách používáme převážně přírodní materiály, což je důležité pro zdravý smyslový rozvoj nejmenších dětí.

Ekologie – naše děti jsou naší budoucností, staráme se o planetu jako o krásnou zahradu, ve které naše děti budou žít. Třídíme odpad, vysazujeme stromy, pěstujeme bylinky, mazlíme se se Zemí, staráme se o zvířátka, používáme ekologické, zdravotně nezávadné čisticí prostředky.

Láska – máme se rádi – v atmosféře lásky, míru, radosti a harmonie se u nás dětem líbí a děti se tak učí nejlépe.

Rozmanitost věcí, rostlin, činností, lidských osobností, povah je to, co dělá život pestrým. V týmu naší školky pěstujeme tvůrčího ducha, radost z práce, emoční inteligenci, baví nás život, dáváme to najevo, učíme se od dětí a děti se to učí od nás. „Prvotním cílem Montessori pedagogiky je naučit děti žít radostně v soužití s ostatními, ale nezávisle na nikom a na ničem, jedině tak je lidská bytost svobodná.“

Grafomotorika – pečlivě vybíráme vše, co přijde dětem do ruky, abychom jim pomohli vyvinout dobré návyky při úchopu tužky. Používáme nejkvalitnější trojhranné pastelky a tužky na trhu. Včasným pozorováním eliminujeme grafomotorické problémy.

Logopedie – Děti jsou v péči logopeda a speciálního pedagoga.

Pravidelný pobyt venku – není špatného počasí, jen špatně oblečených dětí, děti využívají zahradu s průlezkami, chodíme na procházky do přírody.

Zdravý životní styl – pohyb, jóga pro děti, sportovní průprava je nedílnou součástí našeho školního kurikula.

Citlivý přístup k tvorbě dětí, rozvoj výtvarných technik, kresba, malba, keramika, šití, vyšívání, háčkování, koláže, pletení, práce s látkami.