Mateřská škola - třída Žluťásek - Primary

Hledáme Montessori asistenta / asistentku do třídy 3–6 let. Požadujeme hluboký zájem o Montessori pedagogiku. Kontaktujte nás, nebo prosím sdílejte s lidmi, o kterých si myslíte, že jsou vhodní na tuto pozici. Děkujeme.

ZÁPIS DO MŠ probíhá v průběhu celého školního roku dle volné kapacity na základě setkání, které si rodiče sjednají s ředitelkou školy.
ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Informace k přijetí do MŠ pro školní rok 2023/2024
Kritéria přijetí pro školní rok 2023/2024
Žádost o přijetí do MŠ
Formulář pro přijetí
Vyjádření dětského lékaře
Evidenční list

Třída Žluťásek je k dispozici pro děti ve věku od 2 let do nástupu dítěte k základnímu vzdělávání. Kapacita je nejvýše 28 dětí. MŠ je k dispozici každý pracovní den od 7,15 do 16,30 hodin, v pátek do 16,00 hodin. Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby.

Provozovatelem je Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek se sídlem nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín. IČ:02747499.

ŠVP pro PV „Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou“ je k dispozici v kanceláři školy.

Něco půvabného a fascinujícího se děje v této školce. Děti pracují jako by si hrály plné sebevědomí z vykonávání smysluplné opravdové činnosti. Takovým přístupem dětem dáváme jasné poselství: „Jste důležité, vážíme si vás.“ Děti jsou schopny neuvěřitelných věcí, jen pokud jim dáme možnost.

Představte si místo, kde máte čas objevovat, zkoumat, hrát si. Kde je vše nachystané, čisté a uspořádané. Vše láká dětské smysly k prozkoumání. Představte si místo, kde učení a nabývání vědomostí je chápáno jako něco vzrušujícího. Představte si místo, kde se děti učí svým tempem podle svých schopností, kde si dítě volí práci dle svého zájmu a pracuje s ní tak dlouho, jak potřebuje a pak přechází k další činnosti dle své svobodné volby.

Montessori školka vytváří prostředí míru, lásky a harmonie pro rozvoj osobnosti dítěte v celé jeho dokonalosti a přirozenosti v akademické i sociální oblasti.

Děti ve třech letech dospěly do věku, kdy se začínají vyvíjet sociální vztahy, potřebují k tomu interakce s ostatními dětmi. V této době dítě většinou dá přednost kolektivu před pobytem s rodiči doma. Věk tři roky jsou ideálním začátkem v Montessori třídě. Připravené prostředí odpovídá potřebám a senzitivním fázím tohoto věku a navazuje na aktivity a práci, kterou jste do Vašeho dítěte vložili Montessori výchovou doma, či v batolecí třídě. Dítě zpracovává a zdokonaluje starost o sebe i své okolí v oblasti praktického života, velkou část objevování tvoří rozvoj smyslů, také ho v tomto věku začínají zajímat písmenka a počty. Hudba a výtvarná tvorba jsou nedílnou součástí práce dětí v každém předškolním věku.

Dítě ve čtyřech letech se zajímá o slova, hlásky, písmenka, také zpracovává číselnou řadu 0 až 10. Všechny aktivity se dějí konkrétně, dítě má možnost si každou novou informaci fyzicky osahat na pomůckách.

„Slyším a zapomenu, vidím a zapamatuji si, udělám a pochopím.“

V tomto věku už je nezávislé v oblasti sebeobsluhy, zvládne i péči o své okolí a rádo tuto práci vykonává. Stále má možnost zdokonalovat jemnou i hrubou motoriku na pomůckách praktického života, které vždy vedou k nácviku potřebných dovedností pro nezávislý život, učení je smysluplné, není odtrhnuté od reality.
Kolem čtvrtých narozenin se objevuje velký zájem o čtení a skládání slov z písmen. Dítě se také zajímá o přírodní vědy, hlavně o živou přírodu, rostlinou i živočišnou říši. Jako spojovací nitka se line nenápadný a nenásilný rozvoj slovní zásoby v češtině i angličtině při uspokojování zájmů a potřeb dítěte.

Připravené prostředí Montessori třídy tvoří výškově přizpůsobené prostředí pro děti ve věku tři až šest let. Police, ve kterých jsou uloženy aktivity pro děti, jsou otevřené, volně přístupné a výškově dostupné. Součástí je také kuchyňka přizpůsobená výšce dětí. Dále pak rozdělení do jednotlivých oblastí, které reagují na potřeby a senzitivní vývojové fáze dětí.
Jednou z prvních oblastí, která reaguje na dětské potřeby, je oblast praktického života, kde jsou připraveny pomůcky pro rozvoj sebeobsluhy, péče o sebe i o okolí, je sem zahrnutá i oblast „dobrých mravů“, se kterými se dítě postupně setkává a seznamuje se školními pravidly, které se doplňují a tvoří při interakci dětí a v soužití ve školce.
Další oblastí je smyslová výchova, která skýtá propracovaný systém aktivit pro rozvoj smyslů zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti, také vnímání prostoru, tvarů, délky, šířky, průměru, teploty, váhy.
Matematika je rozdělena na řadu 1 – 10, včetně pojmu čísla 0. Dalším materiálem je 1 – 10 – 100 – 1000, vše na konkrétních materiálech. Děti si v průběhu tří let docházky mohou hravou formou projít základními matematickými operacemi.

Všechny aktivity jsou chronologicky uspořádány, jedna předchází druhé dle potřeb a rozvoje dětského mozku a motoriky.

Učitel je nedílnou a velmi důležitou součástí připraveného prostředí. Má být příkladem a oporou pro každé dítě v radosti z učení, ale i starosti, když se zrovna něco nedaří, tak jak život ve školce probíhá.

Cena:  
6.700 Kč/měsíc
Věk:
3 – 6 let 
Kapacita třídy:
28 dětí na 1 učitele a 1 asistenta
Rating:
28 dětí na 1 učitele a 1 asistenta
Stravné:
91 Kč den (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)