Náš den

Náš den začíná Montessori aktivitami v připravené, kompletně vybavené třídě rozdělené do čtyř oblastí učení – praktický život, smyslová výchova, rozvoj jazyka a matematika. V dopoledních hodinách je čas na svačinku, která je umístěna v dosahu dětí a děti se samy obslouží. Dodržujeme nepřerušovaný tříhodinový pracovní cyklus, který je jedním ze základních principů Montessori pedagogiky. Elipsa neboli komunitní kruh, je závěrem každého dopoledního programu, kde mluvíme o věcech, které nás zajímají, sdílíme poznatky, postřehy, starosti i radosti ze života doma, venku i ve školce, seznamujeme se s různými tématy z Montessori kurikula, učíme se písničky a říkanky, cvičíme, slavíme narozeniny. Po hodinovém pobytu venku v naší prostorné zahradě, v lese nebo na procházce je čas na oběd. Po obědě se děti rozdělují na mladší, kteří si jdou lehnout na lehátka a poslouchají čtené příběhy a starší, kteří mají také po náročném dnu čas odpočinku u předčítání knihy, doplněné otázkami k porozumění textu. Následuje společný úklid učebny a projektová výchova pro předškoláky.

Každé odpoledne je věnováno pravidelné kreativní činnosti v rámci odpoledních kroužků. Po programu děti tráví čas v herně, nebo venku volnou hrou v družině.