Pravidla

Hodnoty, které chceme předávat dětem:

 • dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • být přátelský ke každému, chovat se ohleduplně vůči pocitům druhých
 • uvědomit si, že děláme chyby a můžeme je napravit
 • podělit se s ostatními o dobré věci, které máme
 • potěšit a rozveselit smutného kamaráda
 • starat se o Zemi jako o svou zahradu s celou florou i faunou a chránit ji
 • řešit problémy verbálně a laskavě, ne fyzicky, hledat kreativní řešení
 • ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • opatrovat lidskou důstojnost
 • trpělivě dokončit svou práci