Prostředí

Podívejte se do třídy 6–12

Prostředí ve třídě 6–12 let reaguje na charakteristiky tohoto věku a na cíle sebeutváření člověka, kterých má být v tomto období dosaženo.

Třída je zařízena úhledně, s otevřenými policemi, panuje zde pracovní tvořivá atmosféra a pořádek. Ale jen tolik, jak si děti uklidí.

Je zde docela rušno. Děti si mezi sebou vzájemně vykládají, řeší úlohy, úkoly, projekty, radí si, pomáhají si. Připomíná to včelí úl.

Panuje zde svoboda při dodržování domluvených pravidel, které si tvoří samy. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Jednotlivé oblasti učení jsou JAZYK (český a anglický), MATEMATIKA, GEOMETRIE, GEOGRAFIE, HISTORIE, BIOLOGIE, ZOOLOGIE, UMĚNÍ, HUDBA, EXPERIMENTY.
Nedílnou každodenní součástí připraveného prostředí je svět venku ze třídy.

Pro praktický život mají děti svou kuchyňku přizpůsobenou výšce dětí.

V šatně má každé dítě svou zamykatelnou skříňku, ve třídě si zakládá svou práci do šuplíku, šanonů. Všechno další vybavení v celé škole je společné, staráme se o ně dohromady.

V jídelně společně stolujeme, děti si prostírají stoly, nalévají pití, nabírají polévku, jsou samostatní v sebeobsluze i v úklidu po sobě.