Výuka

Ve věku 6–12 let opouští svou vládu nad člověkem absorbující mysl, která panovala od 0 do 6 let a své vlády se ujímá zdůvodňující mysl. Zásadní otázkou je JAK? PROČ?
Co je ale nejdůležitější? Asi tomu neuvěříte! Neodpovědět! Vlastně odpovědět, ale jen TAK AKORÁT, aby byl člověk inspirován, zvědav a BÁDAL a hlavně našel vlastní odpovědi! :)

Nechte mi právo mých vlastních omylů a možnost zvolit, co mám rád. Mít vlastní cestu, ne tu vámi vyšlapanou, na které bych ztratil vlastní tvář.

Cílem období 6–12 let je vytvoření morálního řádu, mentálního pořádku. Člověk si v tomto věku dává do souvislostí nabyté jednotlivé poznatky ze svého života. Má potenciál pochopit v souvislostech přírodní i člověkem vytvořené zákonitosti světa a vesmíru. Ale jen tehdy, když ho necháme objevovat, myslet, když má dobré základy, na kterých může stavět.

Děti se učí ve věkově heterogenní třídě ve věku od 6 do 12 let. Ve třídě je 25 – 30 dětí. Vzájemně si pomáhají, mají možnost přirozeně prožívat různé role. Děti můžou dle svých schopností a zájmů přesáhnout osnovy ročníku dané v běžných školách, nejsou omezeny ani jedničkami, ani pětkami.

Učitel je v blízkém vztahu s dětmi, výuku přizpůsobuje individuálním potřebám dětí.

Vzdělávání probíhá převážně v menších skupinkách, ve skupině všech dětí, ale také prostřednictvím individuálních lekcí v případě nutnosti, formou praktických ukázek krok za krokem. Výuka je protkána pokusy, často vyústí v projekty iniciované dětmi, jak jsou inspirovány lekcemi.
Montessori kurikulum využívá charakteristik věku 6–12 let, zejmnéna představivosti, lekce jsou prezentovány od konkrétních ukázek až ke zvládnutí úplné abstrakce. Rozvíjí se abstraktní myšlení na konkrétních základech.

Část výuky každého dne probíhá venku, pozorováním přírody, prací na záhonech, pozorováním života kolem nás, zkoumáním přírody, objevy.

Základem Montessori vzdělávání ve věku 6–12 let je 5 velkých příběhů, které dětem otevírají souvislosti celého vesmíru, světa, živé a neživé přírody. Příběhy reagují na vývojové potřeby dětí této věkové skupiny: rozvíjí se fantazie, abstraktní myšlení, schopnost spolupráce a týmové práce, schopnost rozpoznávat dobro a zlo, dobré mravy.
Velké příběhy jsou dětem prezentovány během prvních 6 – 12 týdnů ve škole. Jejich cílem je inspirovat studenty k dalšímu průzkumu a studiu.

  1. Bůh, který nemá ruce – příběh o vzniku Vesmíru
  2. Příchod života na Zemi
  3. Příchod lidí
  4. Příběh písma
  5. Příběh čísel
  6. Velká řeka

Na základě poslechu příběhů a prezentace pokusů děti přichází na souvislosti a vztahy na Zemi a ve Vesmíru. Cílem učitele je předat dětem příběhem jen tolik, aby vzbudil zvědavost a zájem dětí k dalšímu studiu.

Velké příběhy ZDE
Příběh o Zemi ZDE