Počet volných míst  3.2.2021  Zuzana Strachoňová

Play Wisely
V únoru 2021 je stále centrum PW zavřeno z důvodu epidemiologických opatření.
Počet volných míst: 4

Školička
únor 2021: 1

Školka
od února 2021:
třída Modrásek: 2
třída Žluťásek: 2

Škola Motýlek
školní rok 2020/21:
1.stupeň:
1.ročník: 0
2.ročník: 1
3.ročník: 1
4.ročník: 1
5.ročník: 0

2. stupeň:
6.ročník: 3
7.ročník: 3
8.ročník: 0
9.ročník: 0