Počet volných míst  30.9.2019  Zuzana Pliška

Play Wisely
pro podzim 2019
Počet volných míst: 4

Školička
od září 2019: 0

Školka
od září 2019:
třída Modrásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)
třída Žluťásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)

Škola Motýlek
školní rok 2019–20:
1.stupeň:
1 páťačka
0 čtvrťáků
0 třeťáků
0 druháků
0 prvňáků

2. stupeň:
2 šesťáci/šesťačky
0 sedmáků
1 osmák/osmačka
1 deváťák/deváťačka