Počet volných míst  28.11.2018  Zuzana Pliška

Play Wisely
Počet volných míst:
věk 4 – 8 měsíců: 3
věk 8 – 12 měsíců: 2
věk 1 – 1,5 let: 2
věk 1,5 – 2 let: 1
věk 3 – 3,5 let: 1

Školička
od ledna 2018: 1

Školka
od ledna 2019:
třída Modrásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)
třída Žluťásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)

Škola Motýlek
školní rok 2018–2019:
1.stupeň:
0 páťáků
1 čtvrťačka
0 třeťáků
0 druháků
0 prvňáků

2.stupeň:
0 šesťáků
0 sedmáků
0 osmáků
0 deváťáků

školní rok 2019–2020
2 šesťáci/šesťačky
0 sedmáků
1 osmák/osmačka
1 deváťák/deváťačka