Počet volných míst  29.9.2017  Zuzana Pliška

Rodiče a děti
1. skupina středa 8:45 – 10:15 hodin: 3
2. skupina čtvrtek 9:00 – 10:30 hodin: 3

Play Wisely
Počet volných míst:
věk 3 – 3,5 let: 1
věk 1,5 – 2 roky: 1
věk 1 – 1,5 let: 2

Školička
od března 2018: 3

Školka
od ledna 2018:
třída Modrásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)
třída Žluťásek: 1 (pouze děti ve věku 3 roky)

Škola Motýlek
školní rok 2017–2018:
2.stupeň:
1 osmák, 2 osmačky
1 šesťačka, 2 šesťáci
1.stupeň:
0 páťáků
2 čtvrťačky
0 třeťáků
1 druhák
1 prvňák