Montessori Gymnázium Zlín

„Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 28. 5. 2018 od 16:00 do 18:00 hodin“

HLEDÁME KOLEGYNI/KOLEGU DO NAŠEHO TÝMU PRO 2.STUPEŇ ZŠ a soukromého Montessori gymnázia. Pošlete prosím motivační dopis a CV na zuzana@montessori-zlin.cz. Děkujeme!

WE ARE LOOKING FOR ENGLISH SPEAKING MONTESSORI COLLEAGUE TO OUR ADOLESCENT PROGRAM 12–18 CLASSROOM TO ENRICH OUR TEAM Please sent motivation letter and CV to zuzana@montessori-zlin.cz. Thank you!

Přijímáme studenty do soukromého Montessori Gymnázia Zlín od září 2018 do primy a sekundy.
MoGyZL sídlí na adrese nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín.

Ve školním roce 2017–2018 jsou žáci druhého stupně na individuálním vzdělávání v ZŠ Březová, 2× ročně projdou přezkoušením.
Do školy BMS dochází dobrovolně.

Studenti ve věku 12 – 18 let se dostávají do bouřlivého a zároveň zranitelného stádia vývoje, ač jsou vzrůstem velcí, jejich těla se překotně vyvíjejí. Potřebují více spánku, kvalitní výživu. Jejich duše zase podporu a ubezpečení, někam patřit a získat si místo ve společnosti.
Potřebují prostředí bohaté, svobodné s jasnými společnými hranicemi skupiny, kde můžou poznávat své chování, reakce, emoce a zájmy. Hodně fyzické činnosti na čerstvém vzduchu a hodně zdravé čerstvé stravy je pro tento věk nutností pro zdravý vývin.
Prostředí pro tento věk jde za hranice třídy, Maria Montessori jen nastínila na konci svého života koncept této třetí fáze vývoje a Mario Montessori pokračovat v její práci s dalšími spolupracovníky. Vytvořili projekt Erdkinder – prostředí farmy, kde děti uplatňují poznatky z předchozího období v oblastech biologie, matematiky, geometrie, jazyků, chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu v praktických činnostech při opravdové práci a zároveň studují témata za účasti odborníků. Děti nezastavujeme v jejich zájmu dozvídat se informace v souvislostech. I tady platí, že člověk se učí nejlépe při vnitřním zájmu, pak pracuje s radostí, nadšením a bez únavy, sama práce ho obohacuje a je mu odměnou. Díky mezipředmětovým vztahům, vždyť na Zemi nic neexistuje osamoceně, se děti dostávájí i k oblastem, které by si primárně nevybraly.
Učitel – průvodce, který úzce s dětmi spolupracuje, pomáhá nastavit rovnováhu, vnáší další možnosti pohledu na určité téma, pokud je třeba, a spolupracuje s odborníky na různé předměty. Celkově je dětem oporou v jejich životě. Děti v tomto bouřlivém období pracují v týmu, spolupracují, výchází mezi sebou. Cílem je, aby mladí poznávali potřeby své a potřeby druhých.

Zajímá vás to? Čtěte dál… Chcete přihlásit své dítě? Napište nám info@montessori-zlin.cz.