2.1.2020  Eva Pekárková Žluťásek PROSINEC 2019

Během adventního času jsme si povídali o tradicích adventu, děti si za pomoci školáků vyrobily adventní věnce, oslavili jsme Mikuláše, navštívili divadelní přestavení na Malé scéně, vyráběli na vánoční jarmark a nacvičovali vánoční divadélko na besídku.

 2.12.2019  Eva Pekárková Žluťásek LISTOPAD 2019

Zkoumání listů a stromů, výroba lucerniček ke sv. Martinovi, oslava několika narozenin, povídání o lesním rohu, návštěva muzea, výroba adventních věnců, Montessori program. V listopadu jsem se nenudili :-) Také jsme ve třídě přivítali mnohé rodiče. Jedno odpoledne mohly děti ukázat, se kterými pomůckami rády pracují. Rodiče se také mohli stát tichými pozorovateli dopoledního dění ve třídě.

 31.10.2019  Eva Pekárková Žluťásek ŘÍJEN 2019

Sbírali a zkoumali jsme různé podzimní plody; vyráběli a pouštěli draky; poznávali zeleninu všemi smysly všemi smysly; vařili dýňovou polévku; dozvěděli se, proč se slaví státní svátek 28.10.; povídali si o dušičkách, dlabali dýni a slavili Halloween. A samozřejmě hlavně se díky Montessori pomůckám naučili mnoho nového a zajímavého. To byl náš říjen.

 25.9.2019  Eva Pekárková Žluťásek ZÁŘÍ 2019

Po prázdninách jsme se sešli ve školce, přivítali nové kamarády a děti se hned s radostí pustily do práce s pomůckami. Ve třídě vládne pohodová klidná atmosféra. Je vidět hodně radosti z dokončené práce, zájem o nové pomůcky. Během září jsme se věnovali navíc několika tématům-dopravě, oblečení, ovoci, houbám, příchodu podzimu, svátku Václava. Měli jsme vzácnou návštěvu z Filharmonie Bohuslava Martinů. Sbírali jsme jablka pekli štrůdl. To je září u nás. Žluťásci + Eva + Domča

 5.5.2019  Eva Pekárková Žluťásek BŘEZEN, DUBEN 2019

Oslavili jsme masopust, sledovali klíčení semínek, růst jarních květin, přivítali jaro, oslavili Velikonoce, povídali si o ptácích, plazech a obojživelnících. Do školky nás přišli navštívit hudebníci z FBM, mohli jsme si tak prohlédnout a vyzkoušet housle a violu. My jsme vyrazili do muzea na výstavu a program k Velikonocům a na promítání do Filmového uzlu. Společně jsme ve třídě přivítali nové kamarády a oslavili narozeniny. A samozřejmě se toho spoustu naučili a vyzkoušeli pomocí Montessori pomůcek.

 22.2.2019  Eva Pekárková Žluťásek ÚNOR 2019

Únor byl kromě Montessori pomůcek a hraní na zahradě také plný barev a tvarů. Nechyběly oslavy narozeniny a návštěva muzea, kde jsme všemi smysly poznávali cestu pánů Hanzelky a Zikmunda po Asii.

 31.1.2019  Eva Pekárková Žluťásek LEDEN 2019

Tři králové, sníh, sněhuláci, zimní sporty, barvy. To byla témata v lednu, kterým jsme se vedle Montessori programu věnovali. Umíme mnoho nových písniček a básniček, užili si sněhu venku a naučili se mnoho nového ve třídě.

 30.12.2018  Eva Pekárková Žluťásek PROSINEC 2018

Adventní čas jsme zahájili výrobou adventních věnců, ozdobením a zapálením vánočního stromu na zahradě. V muzeu jsme se dozvěděli, jak se slavil Mikuláš ve Zlíně před sto lety a letos nás navštívil i u nás ve třídě. Po vánoční besídce jsme opět navštívili muzeu, abychom zjistili, jak Vánoce prožívali naše prababičky a pradědečkové. Samozřejmě jsme pracovali i s Montessori pomůckami.

 25.11.2018  Eva Pekárková Žluťásek LISTOPAD 2018

V listopadu jsme si kromě práce s Montessori pomůckami povídali také o listech, stromech, svatém Martinu, lesních zvířátkách, oslavili narozeniny, měli návštěvu z Filharmonie Bohuslava Martinů a navštívili koncert. Nazdobíme si adventní věnce a společně rozsvítíme vánoční stromek na školní zahradě.

 28.10.2018  Eva Pekárková Žluťásek ŘÍJEN 2018

Říjen = máme radost z práce s Montessori pomůckami a mnoho nového jsme se naučili + plno zajímavých témat – plody podzimu a tvoření z nich, výroba a pouštění draků, Stromy a život, podzimní zelenina všemi smysly, vaření dýňové polévky, povídání o státních symbolech a oslava vzniku samostatného státu.