Hodnoty nad pravidly

Pravidla pro děti
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Mluvím slušně a laskavě.
Zdravím.
Mluvím pravdu.
Pomáháme si.
Respektuji druhého, jeho odlišnosti, názory.
Konflikty řeším slovně.
Ve třídě chodím pomalu.
Snažím se kolem sebe tvořit příjemné prostředí.
Ve škole používáme telefon a další zařízení pouze nezbytně nutně, převážně ke komunikaci s rodiči.

Pravidla pro dospělé
Správný učitel slouží, ale neposluhuje.
Pomáhat jen s tím, co dítě není schopno udělat samo.
Důvěřovat ve schopnosti dětí.
Být dobrým příkladem.
Mluvit pravdu.
Mluvit slušně a laskavě.
Zdravit.
Dívat se dětem do očí, když s námi mluví.
Neřešit problémy za dítě.
Podporovat dítě v rozvoji jeho potenciálu.
Na půdě školy používat zařízení pouze v nezbytných případech.