Hodnoty nad pravidly

Pravidla pro děti
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Mluvím slušně.
Zdravím.
Mluvím pravdu.
Pomáháme si.
Respektuji druhého, jeho odlišnosti, názory.
Konflikty řeším slovně.
Ve třídě chodím pomalu.
Snažím se kolem sebe tvořit příjemné prostředí.
Ve škole používáme telefon a další devices pouze nezbytně nutně, převážně ke komunikaci s rodiči.

Pravidla pro dospělé
Správný učitel slouží, ale neposluhuje.
Pomáhat jen s tím, co dítě není schopno udělat samo.
Důvěřovat ve schopnosti dětí.
Být dobrým příkladem.
Mluvit pravdu.
Mluvit slušně.
Zdravit.
Dívat se dětem do očí, když s námi mluví.
Neřešit problémy za dítě.
Podporovat dítě v rozvoji jeho potenciálu.
Na půdě školy netelefonovat, nehrát hry atd.